Kadra
Home

Kadra

Kadra

Nasze szkolenia przeprowadzane są wyłącznie przez wysoko wykwalifikowanych instruktorów, którzy posiadają ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i edukacyjnym.

W skład naszej kadry wchodzą:

  • specjaliści w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, pracujący od ponad 20 lat w Szkole Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
  • ratownicy medyczni KPR czynnie pracujący w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego
  • certyfikowani instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji

To co wydarzy się w pierwszych minutach od nagłego zdarzenia może mieć ogromne znaczenie dla zdrowia i życia Twojego dziecka. Według wytycznych ERC zaleca się aby kursy z pierwszej pomocy odbywać co 3-6 miesięcy.