Dlaczego szkolimy?
Home

Dlaczego szkolimy?

logo 512 150x150 - Dlaczego szkolimy?

Statystyki dotyczące wypadków z udziałem dzieci są przerażające. To właśnie najmłodsi są najbardziej narażeni na groźne skutki wypadków i jednocześnie to oni najczęściej wypadkom ulegają. My, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci – także w sytuacjach zagrożenia. Musimy wiedzieć, jak się zachować.

Dlaczego więc szkolimy? By uratować życie!

Bezpieczny Żłobek logo 150x150 - Dlaczego szkolimy?
Brief dla instytucji 8 - Dlaczego szkolimy?
Brief dla instytucji 83 1 - Dlaczego szkolimy?
wypadki w placówkach - Dlaczego szkolimy?

Źródła danych:
Dane dyspozytorni KPR za 2017 rok.
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.
Rocznik Demograficzny 2017, GUS, Warszawa 2017, s. 135.
Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., GUS, Warszawa 2016.
Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009 r., GUS, Kraków 2011, s. 65.
Analiza stanu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego, „Ostry Dyżur” 2015, tom 8, nr 1, str. 148-152.
Anna Jurczak, Wiedza z zakresu pierwszej pomocy młodzieży ponadgimnazjalnej, Kraków 2015.
Gotowość i umiejętność Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy, sondaż Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Warszawa 2003.
Poziom wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w zakresie pierwszej pomocy, [w:] „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2011, tom 17, nr 4, Lublin, str. 174-179.
Raporty dotyczące wypadków w szkołach i placówkach oświatowych, Centrum Informatyczne Edukacji, www.cie.men.gov.pl.
Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli, [w:] „Zdrowie i Dobrostan” 2014, nr 1, Lublin, str. 9-22.