Czytelnia - interesujące linki
Home

Czytelnia

Czytelnia

Prawda jest taka, że zawsze myślimy, że “takie” rzeczy przytrafią się innej rodzinie, komuś innemu, a nigdy nam samym. Rzeczywistość nie pyta nas jednak o zdanie. Będziesz potrafił się z nią zmierzyć?

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Europejska Rada Resuscytacji

Ogólnopolska i europejska mapa AED

Ustawa o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3

Statystyki UNICEF

Wypadki w placówkach oświatowych

Statystyki Komendy Głównej Policji

Małoletni pod wpływem alkoholu

Przestępczość nieletnich

Przestępczość w szkole i innych placówkach oświatowych

Wypadki komunikacyjne, zestawienia roczne