Ratownik medyczny – kursy

Zainteresowanie kursem na ratownika medycznego jest bardzo duże, co wyraźnie widać, biorąc pod uwagę frazy wpisywane w najpopularniejsze internetowe przeglądarki. Niestety, jak się okazuje, taki kurs nie istnieje. Ratownikiem medycznym jest bowiem osoba, która ukończyła przynajmniej studia pierwszego stopnia w odpowiedniej placówce wyższej. Istnieje jednak tzw. KPP. Co oznacza ten skrót? I jakie umiejętności pozwala zdobyć?  

 

KPP – co to za skrót?

 

KPP, czyli Kwalifikowana Pierwsza Pomoc to zestaw czynności, które pozwalają nam na uratowanie komuś życia w sytuacji zagrożenia. Umiejętności tych możemy się nauczyć, jeśli zdecydujemy się skorzystać z Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Takie szkolenie szczególnie przyda się osobom, które chcą mieć odpowiednie zdolności z zakresu ratownictwa, niezbędnego podczas różnego rodzaju akcji. Uprawnienia takie są warunkiem koniecznym dla wszystkich jednostek, które mogą pojawić się na miejscu zdarzenia wcześniej, niż wykwalifikowane jednostki pogotowia, chodzi tu przede wszystkim o członków policji, strażaków, czy ratowników górskich. Obecność na wszystkich częściach kursu daje nam możliwość posługiwania się tytułem ratownika, a sam kurs jest zbiorem ogromnej wiedzy, która pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych działań. Uzyskanie tytułu ratownika KPP jest możliwe jedynie po zdaniu egzaminu państwowego, który jest potwierdzeniem naszych umiejętności. Kurs KPP organizowany jest zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i pozwala na uzyskanie najwyższego tytułu, dostępnego dla osób, które nie mają innego wykształcenia medycznego. 

 

Zakres szkolenia 

 

Kurs KPP to nie tylko sucha teoria, ale przede wszystkim ogromna dawka praktycznych umiejętności, które są nieocenione w późniejszych sytuacjach z prawdziwego życia. Na pozorowane akcje ratunkowe i zadania wymagające od uczestników aktywnego udziału poświęcono, aż 41 godzin kursu. Warto dodać, że osoby prowadzące szkolenie to doświadczenie mówcy, wśród których są lekarze, długoletni ratownicy, czy psychologowie. Omawiane podczas kursu zagadnienia to podstawy prawne ratownictwa w Polsce, potrzebny sprzęt, elementy anatomii człowieka, sposoby oceny stanu poszkodowanego, RKO, wskazania i przeciwwskazania do defibrylacji, działanie w przypadku urazów mechanicznych i dodatkowych objawów, czy ewakuacja ze strefy zagrożenia.