Pierwsza pomoc – przegląd kursów

Wypadki zagrażające naszemu zdrowiu i życiu mogą mieć miejsce wszędzie. W krytycznej sytuacji potrzebne jest nie tylko opanowanie, ale też zdobyta wcześniej wiedza. Do grupy najbardziej narażonej na różnego typu zdarzenia, w tym urazy, należą dzieci. Dlatego szczególnie ważne jest, by ich opiekunowie – rodzice i nauczyciele – wiedzieli, jak udzielić im podstawowej pomocy. Świetną okazją do poszerzenia swoich informacji są różnego rodzaju kursy pierwszej pomocy.

 

Kurs pierwszej pomocy dla rodziców

 

To szczególny rodzaj kursu, który daje rodzicom poczucie komfortu, że w razie trudnej sytuacji, będą w stanie pomóc swojemu dziecku. Szkolenie dla rodziców rozpoczyna się od omówienia podstawowych, ale niezwykle ważnych elementów, takich jak ocena bezpieczeństwa miejsca, czy ocena stanu poszkodowanego. Dodatkowe aspekty to szczegółowe zasady postępowania z niemowlęciem i dzieckiem w razie konieczności dokonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz sposoby ułożenia malucha w pozycji bocznej bezpiecznej. Kurs porusza wszystkie najczęściej spotykane zagrożenia, w tym zachłyśnięcie, omdelenie, oparzenie, zranienia i krwotok.
Kurs pierwszej pomocy dla rodziców to kompleksowe przygotowanie, które rozwija w uczestnikach szybkość reakcji i umiejętność oceny sytuacji.

 

Kurs pierwszej pomocy dla szkół

 

Osoby, które na co dzień pracują z dziećmi, powinny być odpowiednio przygotowane do udzielenia podstawowej pomocy w sytuacji zagrożenia. Specjalne szkolenia dla placówek oświatowych i nauczycieli pomagają zwiększyć świadomość i zwiększają bezpieczeństwo podopiecznych.
Kurs to kompleksowy zestaw informacji, który pomoże odnaleźć się w nagłej, stresującej sytuacji. Omówione podczas szkolenia przykłady odnoszą się do najczęstszych zagrożeń, które mają miejsce w polskich szkołach. Dzięki uczestnictwu w kursie, nauczyciele mogą dowiedzieć się, jak ocenić stan poszkodowanego, jak ułożyć go w bezpiecznej pozycji, jak udrożnić jego drogi oddechowe oraz kiedy należy wezwać pomoc.
Odbycie takiego wielopłaszczyznowego kursu pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji, poświadczonych certyfikatem.