Kursy
Home

Kursy

Celem naszych szkoleń jest nabycie przez kursantów wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy niemowlętom i dzieciom.

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik powinien umieć prawidłowo zareagować w najczęstszych, codziennych sytuacjach jak również w przypadku nagłych stanów zagrożenia życia, aby móc zminimalizować niekorzystne następstwa wypadku przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego.

Dziecko ufa Ci bezgranicznie, nie pozwól mu się na Tobie zawieść…
W walce o ludzkie życie liczy się każda minuta.

Najwyższa jakość szkoleń

Szkolenia realizowane są zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Przeprowadzane przez czynnych zawodowo pracowników Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz instruktorów ERC.

Dbając o jakość naszych szkoleń, prowadzimy je wykorzystując różnorodne środki przekazu. Wykład połączony jest z prezentacją multimedialną i wzbogacony również o autentyczne przykłady z życia zawodowego naszych instruktorów.

Kładziemy nacisk na ćwiczenia praktyczne, stosujemy scenariusze i symulacje z użyciem nowoczesnych fantomów, treningowego AED oraz materiałów opatrunkowych. Taka metoda dodaje ratującemu pewności w działaniu, wyrabia nawyki udzielania pomocy, co w rezultacie zwiększa nawet kilkukrotnie szanse na uratowanie poszkodowanego. Nasi instruktorzy prowadzą ciągłą ewaluację, oceniając na bieżąco postępy i udzielając kursantowi personalnych wskazówek.

Po zakończeniu kursu, każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat oraz autorskie materiały dydaktyczne. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu jest uczestnictwo w całości zajęć teoretycznych i praktycznych oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu wiedzy na koniec kursu.

Najtrudniejszy w udzielaniu pomocy jest zawsze pierwszy krok – dużo łatwiej go podjąć i wykonać, gdy miało się szansę go przećwiczyć – zdobądź tę wiedzę dla siebie i swoich najbliższych!

DSC_5164
ratowanie dzieci